Share |

Vaaliteemoja 2017

  • Lähipalvelut
  • Paikallisuus
  • Sivistys ja varhaiskasvatus saatava toimivaksi kokonaisuudeksi
  • Koulu- ja päiväkotiverkko kuntoon
  • Kaupunkikuva - ihmiselle hyvä ympäristö
  • Hyvinvointi - kaupungin rooli kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin luomisessa tulevaisuudessa
  • Työllisyys -kaupunki työllisyyden parantajana ja yritysten toimintaedellytysten tukijana
  • Terve järki ja realismi yhteisten asioiden hoidossa
  • Vanhuspalvelut ja lapsiperheiden palvelut saatava riittävälle tasolle